Om os

Sæby Baptistkirke

Vi er en frikirke med demokratisk valgt ledelse. Det betyder, at alle medlemmer har indflydelse og ansvar. Menigheden drives ved medlemmernes engagement og økonomisk støtte, og vi aflønner selv vores præst.

Baptistkirken var den første frikirke i Danmark og de første Baptister i Danmark blev døbt i 1839. Baptistkirken i Sæby er en af 52 menigheder i Danmark. Menigheden i Sæby blev stiftet i 1901.

 

Hvad tror vi på

Vi tror på Gud, Faderen, Sønnen og Helligånden. Den tro har vi fælles med alle andre kristne i verden. Baptister praktiserer bekendelsesdåb, hvor den der døbes selv bekender sin tro. I Sæby Baptistkirke optager vi også personer, som er døbt i en anden kirke, men ønsker at bliver medlem af en Baptistkirke. Vi optager også personer i menigheden alene på bekendelse af deres tro.

    Vores historie

    I Strandby døbte Ole Jensen “Melgaard” i 1854 forstander Ove Christens søster, Maren Marie Thomsen, der i 1859 sammen med sin mand, som ikke tilhørte en menighed, flyttede til Sæby og grundlagde det første baptisthjem der. Der gik dog mange år, før der blev afholdt regelmæssige møder i byen. I 1894 startede de egentlige regelmæssige møder i hotel Danias store sal. I 1896 opførtes kirken (Siloamkapellet) i Pindborggade. Den indviedes den 8. november 1896. Denne kirke blev i 1941 solgt og indrettet til beboelse, hvilket den stadig er. Den 1. januar 1901 dannedes Sæby Baptistmenighed og talte 131 medlemmer. Sæby Baptistkirke i sin nuværende form er opført i Vestergade nr.3, på en grund som menigheden købte for 7.000 kr i 1937. Allerede nytårsdag 1935 stiftede menigheden en byggefond med det formål at erhverve en passende grund, og på denne opførtes en tidssvarende kirke efter tegning af Harald Nielsen, “Bedre byggeskik”, København. Grundstenen blev nedlagt d. 5. juni 1940, og kirken indviet d. 24. november samme år. Med udtræk og ekstra stole er der siddepladser til ca. 300 mennesker. Kirkens længde er 16m og bredden er 10m, og den har kostet 100.000. (Uddrag at “Sæby Baptistmenighed – blade af menighedens historie”) I 1945 byggede Zachariasen og søn, Århus, et pibeorgel med 12 stemmer til kirken for 17.000kr, som er indsamlet ved frivillige bidrag (Uddrag at “Sæby Baptistmenighed – blade af menighedens historie”) I 2014 er kirkesalen blevet delvist nyrestaureret og både kirkebænke og talerstol er væk og erstattet af tidssvarende stole og anden indretning af kirkerummet. Orgel er dog stadig bibeholdt, da det er et ganske godt orgel. I 2015 blev kirken solgt til Nordjyllands Chin Church. I dag holder vil til i spejderhytten Knasten på Tranåsvej 17.

    Find Sæby Baptistkirke