Om os

Sæby Baptistkirke


Sæby Baptistkirke er en frikirke med tilknytning til Baptistkirken i Danmarkog en åben kirke for alle. Vores kirke ligger på Tranåsvej 17.  Vi er en frikirke med bekendelsesdåb og har et samarbejde med andre kirker i området. Vi vil glæde os til at byde dig velkommen.

Hvad tror vi på og hvad gør baptister


Vi er et accepterende og autentisk fællesskab med plads til alle

•Fejrer gudstjeneste med meget musik og sang

•Viser kærlig omsorg•Giver plads til undervisning og samtale om, hvordan troen på Jesus kan være relevant for mennesker i dag

•Tror på Jesus og forsøger at følge ham i et liv, der ligner hans

•Fortæller om vores tro med glæde

•Beder om Guds indgriben i verden og i vores personlige liv

•Samarbejder med andre kristne på tværs af kirkeskel

•Åbner vores hjem og menigheder for flygtninge og fremmede

•Er engagerede i nødhjælp og udvikling i den tredje verden sammen med lokale kristne

Menigheden


Da vi er en frikirke drives menigheden alene af frivillige bidrag fra medlemmer og andre, som ønsker at støtte menighedens arbejde. Vores Gudstjenester er meget frie og ind i mellem eksperimenterende. Vi har som sådan ingen fast liturgi selv om nogle Gudstjenester har en rimelig fast form. Gudstjenesten er vores centrale mødested, hvor vi mødes for sammen at bede, synge og opleve en relevant forkyndelse af Bibelens ord. Vi fejrer også dåb og nadver ved gudstjenesten. Ud over Gudstjenesten har vi mange aktiviteter/ arbejdsgrene, hvor mennesker mødes. Ca. 4 gange om året mødes vi til menighedsmøder, hvor vi samtaler og beslutter hvad og hvordan vi ønsker vores menighed skal fungere. Her er alle velkomne men alene medlemmer har stemmeret. Medlemmer optages ved dåb eller ved bekendelse af sin tro.

Vores historie


I Strandby døbte Ole Jensen “Melgaard” i 1854 forstander Ove Christens søster, Maren Marie Thomsen, der i 1859 sammen med sin mand, som ikke tilhørte en menighed, flyttede til Sæby og grundlagde det første baptisthjem der. Der gik dog mange år, før der blev afholdt regelmæssige møder i byen. I 1894 startede de egentlige regelmæssige møder i hotel Danias store sal. I 1896 opførtes kirken (Siloamkapellet) i Pindborggade. Den indviedes den 8. november 1896. Denne kirke blev i 1941 solgt og indrettet til beboelse, hvilket den stadig er. Den 1. januar 1901 dannedes Sæby Baptistmenighed og talte 131 medlemmer. Sæby Baptistkirke i sin nuværende form er opført i Vestergade nr.3, på en grund som menigheden købte for 7.000 kr i 1937. Allerede nytårsdag 1935 stiftede menigheden en byggefond med det formål at erhverve en passende grund, og på denne opførtes en tidssvarende kirke efter tegning af Harald Nielsen, "Bedre byggeskik", København. Grundstenen blev nedlagt d. 5. juni 1940, og kirken indviet d. 24. november samme år. Med udtræk og ekstra stole er der siddepladser til ca. 300 mennesker. Kirkens længde er 16m og bredden er 10m, og den har kostet 100.000. (Uddrag at "Sæby Baptistmenighed - blade af menighedens historie") I 1945 byggede Zachariasen og søn, Århus, et pibeorgel med 12 stemmer til kirken for 17.000kr, som er indsamlet ved frivillige bidrag (Uddrag at "Sæby Baptistmenighed - blade af menighedens historie") I 2014 er kirkesalen blevet delvist nyrestaureret og både kirkebænke og talerstol er væk og erstattet af tidssvarende stole og anden indretning af kirkerummet. Orgel er dog stadig bibeholdt, da det er et ganske godt orgel. I 2015 blev kirken solgt til Nordjyllands Chin Church. I dag holder vil til i spejderhytten Knasten på Tranåsvej 17.


Præster i Sæby Baptistmenighed:

1901-1903 Jensen-Damsig

1903-1909 C. Grarup

1909-1910 Th. C. Thystrup

1911-1920 Peter Jacobsen

1921-1929 C. Bech

1930-1939 J. P. Hansen

1939-1953 Peter Rasmussen

1953-1955 L. Løfdahl

1955-1962 H. C. Barkan

1962-1967 Svend Aage Hagstrøm

1968-1975 Frank Hjort

1975-1985 Peter Grarup

1985-1991 Benny Klarholt

1992-1995 Ib Bermann Schmidt

1997-2016 Bente Højris Pedersen

2020-2022 Hans Thomsen