UA-27265902-1
Sæby Baptistkirke
NYHEDSBREV   En hilsen fra menighedsrådet Gå ud, min sjæl, betragt med flid, I denne skønne sommertid, Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar, Sig yndefuldt nu smykket har, På marker og i haver. Med dette sommervers skrevet med udgangspunkt i Matt. 28-29 vil vi i menighedsrådet ønsker jer alle en glædelig sommer. Må den treenige Gud beskytte os. Må vi alle blive fyldt op med energi og glæde, med alle de forskellige ting, vi hver især vil foretage os gennem sommeren, både som privatpersoner og som menighed. Fra menighedsrådet vil vi, i forhold til det kvartal der nu er gået, sige tak for den opbakning der har været i forbindelse med alle de møder vi haft om vores menigheds fremtid. Tak for alle de gode forslag der er fremkommet i forhold til at gøre vores kirke endnu mere attraktiv for os og for de, der kommer til vores arrangementer. Tak at I nu støtter op om forslagenes gennemførsel. STILLINGSOPSLAG 1. Det er fortsat et stort ønske at vi i vores menighed kunne etablere en omsorgsgruppe. Vi ønsker hertil en koordinator, der ville påtage sig opgaven, uden at forpligte sig på selv at deltage i besøgene. Er du den person der kunne brænde for denne opgave, så glæder vi os i menighedsrådet til at høre fra dig. 2. I efteråret vil FOF igen benytte vores lokaler til deres senior højskole. Det er godt såvel økonomisk, som det, at vi får lov at præsentere vores kirke. Og det betyder, at der, igen om onsdagen skal laves kaffe/ te til ca. 70 personer til klokken 10.30. Det ville være dejligt om vi kunne være lidt flere om denne opgave.  Kom en onsdag klokken 9.00 til vores morgenkaffe, og se herefter, hvad det indebærer at skulle lave kaffe til FOF kursisterne. 3. Vi taler meget om betydningen af at være synlig som kirke i medierne. Vi håber, at der er en der brænder for denne opgave og som melder sig som PR ansvarlig.
Kommende arrangementer: Igen i år er der missionsstævne i Lindenborg, i uge 30. Se indholdet i folderen i kirken. Bente Christensen, Bo Jørgensen og Linda Villadsen deltager som stemmeberettigede og repræsentanter fra vor menighed. Gudstjenester. Gudstjenesterne i kvartalet, vil igen være forskelligartede og med forskellige prædikanter. Glæd jer til at opleve nye forkyndere i vores kirke. Vær opmærksom på at gudstjenestetiderne er ændrede enkelte søndage. Tak for At vi kan være Kirke i Sæby De mennesker der kommer i vores hus Bed om at Vi alle må være lys og salt Sommerstævnet i Lindenborg må være til glæde og opbyggelse til den fortsatte tjeneste i menigheden
Sæby Baptistkirke
NYHEDSBREV   Gå ud, min sjæl, betragt med flid, I denne skønne sommertid, Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar, Sig yndefuldt nu smykket har, På marker og i haver. Med dette sommervers skrevet med udgangspunkt i Matt. 28-29 vil vi i menighedsrådet ønsker jer alle en glædelig sommer. Må den treenige Gud beskytte os. Må vi alle blive fyldt op med energi og glæde, med alle de forskellige ting, vi hver især vil foretage os gennem sommeren, både som privatpersoner og som menighed. Fra menighedsrådet vil vi, i forhold til det kvartal der nu er gået, sige tak for den opbakning der har været i forbindelse med alle de møder vi haft om vores menigheds fremtid. Tak for alle de gode forslag der er fremkommet i forhold til at gøre vores kirke endnu mere attraktiv for os og for de, der kommer til vores arrangementer. Tak at I nu støtter op om forslagenes gennemførsel. STILLINGSOPSLAG 1. Det er fortsat et stort ønske at vi i vores menighed kunne etablere en omsorgsgruppe. Vi ønsker hertil en koordinator, der ville påtage sig opgaven, uden at forpligte sig på selv at deltage i besøgene. Er du den person der kunne brænde for denne opgave, så glæder vi os i menighedsrådet til at høre fra dig. 2. I efteråret vil FOF igen benytte vores lokaler til deres senior højskole. Det er godt såvel økonomisk, som det, at vi får lov at præsentere vores kirke. Og det betyder, at der, igen om onsdagen skal laves kaffe/ te til ca. 70 personer til klokken 10.30. Det ville være dejligt om vi kunne være lidt flere om denne opgave.  Kom en onsdag klokken 9.00 til vores morgenkaffe, og se herefter, hvad det indebærer at skulle lave kaffe til FOF kursisterne. 3. Vi taler meget om betydningen af at være synlig som kirke i medierne. Vi håber, at der er en der brænder for denne opgave og som melder sig som PR ansvarlig. Kommende arrangementer: Igen i år er der missionsstævne i Lindenborg, i uge 30. Se indholdet i folderen i kirken. Bente Christensen, Bo Jørgensen og Linda Villadsen deltager som stemmeberettigede og repræsentanter fra vor menighed. Gudstjenester. Gudstjenesterne i kvartalet, vil igen være forskelligartede og med forskellige prædikanter. Glæd jer til at opleve nye forkyndere i vores kirke. Vær opmærksom på at gudstjenestetiderne er ændrede enkelte søndage. Tak for At vi kan være Kirke i Sæby De mennesker der kommer i vores hus Bed om at Vi alle må være lys og salt Sommerstævnet i Lindenborg må være til glæde og opbyggelse til den fortsatte tjeneste i menigheden