UA-27265902-1
Sæby Baptistkirke
NYHEDSBREV   En hilsen fra menighedsrådet Kære venner I dette kvartal skal vi i kirken såvel fejre påske som pinse: Fantastiske begivenheder der minder os om Guds storhed, og kærlighed til hans folk. Må glæden ved at tænke på disse begivenheder blive en daglig velsignelse i dit personlige liv. Aktuelt nyt Menighedsrådet har konstitueret sig: Formand Adelheid Leth, næstformand Steen Jacobsen og sekretær Jan Christensen. Vi holder møde hver måned og vi vil meget gerne have henvendelser fra jer såfremt der er forhold I ønsker vi skal tage stilling til. Vi er i rådet opmærksomme på vores ansvar i forhold til menighedens virke, og for at forvalte dette ansvar, har vi brug for jeres medvirken. I sidste nyhedsbrev fortalte vi at der var brug for en afklaring fra den anonyme giver angående økonomi. Svaret tilbage fra giver var: Menigheden må fremover ikke budgettere med den omtalte gave. Denne oplysning er taget til efterretning, og ejendomsudvalget ved Baptistkirken har nu som opgave at undersøge mulige alternativer til vores nuværende lejemål. Det lovpligtige vedrørende persondata er nu på plads. Alice Jacobsen, Jan Christensen, Frede Kjærsgård og Lars Villadsen har arbejdet med dette. Tak for det. I forbindelse med persondata ordningen har vi revideret forsendelseslisterne. Det betyder at det er medlemmer af Sæby Baptistkirke, der får tilsendt dagsordener og referat fra forhandlingsmøde. I der er vore venner, og som ønsker at få disse tilsendt, kan få dette ved at henvende jer til Solveig Ørvad. Som opfølgning på de møder vi har haft om Sæby Baptistkirkes fremtid vedrørende Hvad skal vi, Hvem er vi kirke for, Hvad er godt, Hvad kan forbedres osv., er vi nu der hvor fremtidsudvalget og menighedsrådet skal fremkomme med forslag til hvilke mulige forandringer der skal/kan iværksættes. Det er i øvrigt menighedsrådets opfattelse at de tiltag vi har for nuværende, er gode og meningsfulde, og at de forslag der er fremme til forbedring er relevante. Om de kan gennemføres afhænger af om der er ressourcer. På forhandlingsmødet i maj måned vil vi afklare dette. Menighedsrådet har været til endnu et møde med menighedsrådene i Østervrå og Frederikshavn. Der er fra vore to nabomenigheder stadig ingen ønske om en mulig fællesansættelse af en kirkemedarbejder/præst. Det vi ønsker at være fælles om, er en menighedsdag den 27 oktober. Nærmere herom senere. Kristian Kristensen arbejder med en folder, indeholdende relevante oplysninger om vores kirke, og de aktiviteter vi har. Ib Skoubo har påtaget sig opgaven at fremstille bekendtgørelserne på PowerPoint. Husk derfor at give ham besked såfremt der er ændringer indenfor dit område.
Der er lederkonference i april, emnet er Discipelskab. Her fra vores kirke deltager Adelheid og Doris. Ny aktivitet: Der er flere der har ønsket at prøve kræfter med at brygge øl på hobby basis. Der påtænkes at oprette et ølbryggerlaug, og Søren Jacobsen og Niels Villadsen er tovholdere. De kærligste hilsner med ønsket om et af Gud velsignet forår til jer og jeres kære. Gudstjenesteudvalget Glæd jer til gode, indholdsrige og forskelligartede gudstjenester, hvor prædikanterne er kendte for os. Vi har tillige i gudstjenesteudvalget planlagt to cafégudstjenester. Emnerne er endnu ikke planlagt færdigt. Obs: Der er ikke gudstjeneste hjemme i kirken søndag den 2/6, hvor vi vil give mulighed for at kunne komme til kirkedage i Herning. Søndag den 30/6, klokken 14.00, er der gudstjeneste på havnen, hvor vi som kirke også deltager. Dette i forbindelse med Musikfestivalen.
Sæby Baptistkirke
NYHEDSBREV   Kære venner og medlemmer af Sæby Baptistkirke Det har været et dejligt kvartal i vores kirke, dejligt fordi vi har haft mange velsignede anledninger i vores menighed. Udover de mere traditionelle gudstjenester, som vi sætter højt, og glædes ved et dejligt fremmøde, har vi holdt gudstjeneste i Nellemands have. Vi oplevede Guds dejlige skaberværk i de smukke omgivelser og vi havde en god andagtsstund inden kirkekaffen og ”skattejagten” afvikledes. Tak til Lone og Finn Daugaard for en dejlig og anderledes gudstjeneste. Sommerstævnet blev igen i år en god uge for de af vore menighedsmedlemmer der var der. Det var varmt, og godt, det faglige/evangeliske indhold var fint, og det sociale samvær i top. Ved havnegudstjenesten var vi omgivet af et forrygende blæsevejr, trods dette var vi ca. 50 mennesker forsamlede. Rasmus Jonstrup prædikede og gospelkoret sang dejlige sange, der trodsede blæsten og fik kulden til, for en stund, at forsvinde, i hvert fald indeni os, der var der. I august holdt vi grillaften for og med spejderkredsen. Efter maden orienterede Søren Jacobsen om nye tider i spejderkredsen. De vanlige mandagsmøder er ophørt grundet for få spejdere. I stedet vil der indimellem blive arrangeret forskellige spejderaktiviteter. Onsdag er en dejlig dag. Der er friske rundstykker, ost, marmelade og andet godt på bordene i kirken klokken 9.00. Der er caféstemning, samtalen er god, nærværet givende, og hvis du kan komme, er der også kaffe til dig. Tag gerne din nabo med! Sidst i september kommer FOF kursisterne igen om onsdagen klokken 9.30, og de får som sidste år formiddagskaffe lavet og serveret af medlemmer af vores kirke. Dette er en så god anledning for vores menighed. Vi tjener penge og vi får hilst på så mange mennesker der udover at være kursist i FOF også kan få indblik i baptistkirkens kendetegn. Torsdag spiser vi sammen klokken 17.30 i Café Kit. Hvor har vi spist meget og godt. Der kommer enkelte mennesker ude fra byen, og har du lyst til at være med, synes vi du skal komme. Tak for mad til Kit og hendes afløsere. Det er en glæde at det er lykkedes at etablere endnu to samværsgrupper, således at der nu er fem grupper, der mødes regelmæssigt for at styrke troen og for at styrke menighedens sociale fællesskab. Såfremt du ikke allerede er i en gruppe, vil vi opfordre dig til at samtale med Bo Jørgensen fra menighedsrådet. Søndag den 28. oktober klokken 10-14 mødes vi med medlemmer og venner fra Frederikshavn og Østervrå menigheder til fællesskabsdag. Gæstetaler bliver Jan Kornholt fra Købnerkirken i København. Se opslaget i kirken. Gospelkorets julegudstjeneste finder sted den sidste søndag i november. Slut godt op om denne. Vi tror, at det er betydningsfuldt at gospelkoret oplever menighedens opbakning til det gode fællesskab, der er i gospelkoret. Søndag den 2. december er også en vigtig dag i menigheden. Denne søndag vil fremtidsudvalget og menighedsrådet tilrettelægge. Vi får mulighed for at drøfte hvor langt vi mener vi er i forhold til vore visioner. Hvad virker, og hvad virker måske ikke efter hensigten? Skal vore visioner og aktiviteter ændres? Resultatet af drøftelserne vil være de forudsætninger vi bruger når Jan Kornholt, som konsulent, kommer i begyndelsen af 2019 for at hjælpe os videre med visionerne. Juleaftensgudstjenesten bliver klokken 14.00, og det er Rasmus Jonstrup Hansen der prædiker. Den sidste søndag i året, den 30/12, vil vi sammen fejre det nye års komme, med bøn, læsning, og samvær. Vi i menighedsrådet glæder os til at være sammen med jer alle i den opgave Gud har betroet os at være kirke i Sæby. De kærligste hilsner med ønsket om Guds velsignelse over jeres dage.