UA-27265902-1
Sæby Baptistkirke
NYHEDSBREV   Kære venner og medlemmer af Sæby Baptistkirke Kære alle Her i begyndelsen af december hvor vi er begyndt på et nyt kirkeår, vil vi gerne sige en stor tak til jer alle for det kirkeår der er gået, hvor vi har fået lov at dele så mange velsignede timer og dage. Tak til alle der har bedt for menighedens virke i Sæby og tak for opmuntring til menighedsrådets arbejde. Der skal også lyde en stor tak til alle jer der har ansvaret for de forskellige arbejdsgrene, og til jer der villigt stiller op når en opgave skal løses. Aktuelt nyt: På forhandlingsmødet i november orienterede vi om at en ny kirke stadig fylder. Aktuelt har vi brug for en afklaring fra den anonyme giver for at komme videre. Udover dejlige gudstjenester, har vi haft en fantastisk fællesskabsdag sammen med Østervrå og Frederikshavns menigheder. Det var den søndag hvor Jan Kornholt prædikede og underviste meget om at være menighed i vækst. Den 2. december havde vi en travl og indholdsrig dag i kirken. Fra klokken 10-14 drøftede vi visioner og kendetegn og alle menighedens aktiviteter. Denne drøftelse fortsætter søndag den 6. januar 2019 fra klokken 9.30-13.30. Du skal nok få mere information om dagens konkrete indhold. Kom endelig denne søndag og lad din stemme lyde således vi er fælles om hvordan vi skal være kirke de næste år. Persondataudvalget har gransket persondataloven. Det, vi skal have styr på som kirke, er afklaret og bliver iværksat snarest. BID og præsten i Århus baptistkirke Lasse Åbom har udbudt en basisuddannelse i Teologi. Doris Trudslev fra menighedsrådet deltager. På forhandlingsmødet blev der genvalg til menighedsrådet af de, der var på valg. I det 1. kvartal 2019 kan I glæde jer til hver søndag gudstjeneste.
Specielt vil vi minde jer om søndag den 10. februar hvor Jan Kornholt kommer for at hjælpe os med at gøre vore ønsker for den nærmeste fremtid konkrete: At vi gør det vi som kirke gerne vil gøre, og det som vi har ressourcer til. Søndagen efter kommer Finn Basnov. Finn er præst i baptistkirken i Holbæk. Han vil dele sine erfaringer fra Holbæk, en menighed som på mange områder ligner vores. Vi ønsker jer alle et velsignet nytår. De bedste hilsner fra menighedsrådet.
Sæby Baptistkirke
NYHEDSBREV   Kære venner og medlemmer af Sæby Baptistkirke Det har været et dejligt kvartal i vores kirke, dejligt fordi vi har haft mange velsignede anledninger i vores menighed. Udover de mere traditionelle gudstjenester, som vi sætter højt, og glædes ved et dejligt fremmøde, har vi holdt gudstjeneste i Nellemands have. Vi oplevede Guds dejlige skaberværk i de smukke omgivelser og vi havde en god andagtsstund inden kirkekaffen og ”skattejagten” afvikledes. Tak til Lone og Finn Daugaard for en dejlig og anderledes gudstjeneste. Sommerstævnet blev igen i år en god uge for de af vore menighedsmedlemmer der var der. Det var varmt, og godt, det faglige/evangeliske indhold var fint, og det sociale samvær i top. Ved havnegudstjenesten var vi omgivet af et forrygende blæsevejr, trods dette var vi ca. 50 mennesker forsamlede. Rasmus Jonstrup prædikede og gospelkoret sang dejlige sange, der trodsede blæsten og fik kulden til, for en stund, at forsvinde, i hvert fald indeni os, der var der. I august holdt vi grillaften for og med spejderkredsen. Efter maden orienterede Søren Jacobsen om nye tider i spejderkredsen. De vanlige mandagsmøder er ophørt grundet for få spejdere. I stedet vil der indimellem blive arrangeret forskellige spejderaktiviteter. Onsdag er en dejlig dag. Der er friske rundstykker, ost, marmelade og andet godt på bordene i kirken klokken 9.00. Der er caféstemning, samtalen er god, nærværet givende, og hvis du kan komme, er der også kaffe til dig. Tag gerne din nabo med! Sidst i september kommer FOF kursisterne igen om onsdagen klokken 9.30, og de får som sidste år formiddagskaffe lavet og serveret af medlemmer af vores kirke. Dette er en så god anledning for vores menighed. Vi tjener penge og vi får hilst på så mange mennesker der udover at være kursist i FOF også kan få indblik i baptistkirkens kendetegn. Torsdag spiser vi sammen klokken 17.30 i Café Kit. Hvor har vi spist meget og godt. Der kommer enkelte mennesker ude fra byen, og har du lyst til at være med, synes vi du skal komme. Tak for mad til Kit og hendes afløsere. Det er en glæde at det er lykkedes at etablere endnu to samværsgrupper, således at der nu er fem grupper, der mødes regelmæssigt for at styrke troen og for at styrke menighedens sociale fællesskab. Såfremt du ikke allerede er i en gruppe, vil vi opfordre dig til at samtale med Bo Jørgensen fra menighedsrådet. Søndag den 28. oktober klokken 10-14 mødes vi med medlemmer og venner fra Frederikshavn og Østervrå menigheder til fællesskabsdag. Gæstetaler bliver Jan Kornholt fra Købnerkirken i København. Se opslaget i kirken. Gospelkorets julegudstjeneste finder sted den sidste søndag i november. Slut godt op om denne. Vi tror, at det er betydningsfuldt at gospelkoret oplever menighedens opbakning til det gode fællesskab, der er i gospelkoret. Søndag den 2. december er også en vigtig dag i menigheden. Denne søndag vil fremtidsudvalget og menighedsrådet tilrettelægge. Vi får mulighed for at drøfte hvor langt vi mener vi er i forhold til vore visioner. Hvad virker, og hvad virker måske ikke efter hensigten? Skal vore visioner og aktiviteter ændres? Resultatet af drøftelserne vil være de forudsætninger vi bruger når Jan Kornholt, som konsulent, kommer i begyndelsen af 2019 for at hjælpe os videre med visionerne. Juleaftensgudstjenesten bliver klokken 14.00, og det er Rasmus Jonstrup Hansen der prædiker. Den sidste søndag i året, den 30/12, vil vi sammen fejre det nye års komme, med bøn, læsning, og samvær. Vi i menighedsrådet glæder os til at være sammen med jer alle i den opgave Gud har betroet os at være kirke i Sæby. De kærligste hilsner med ønsket om Guds velsignelse over jeres dage.