UA-27265902-1
Sæby Baptistkirke
NYHEDSBREV   1. kvartal 2018 - Sæby Baptistkirke Kære alle Menighedsrådet: Vi fra menighedsrådet vil gerne ønske jer alle et velsignet nytår. Vi beder om at 2018 må være et år der bliver til glæde såvel i hjemmene som i vor menighed. Glæden i Herren er jeres styrke! (Neh. 8.10) Samtidigt vil vi takke for alle de anledninger vi har haft sammen i det år der er gået. Tak for opmuntring til menighedsrådet. Tak til alle jer der har medvirket til at de opgaver vi har planlagt, har kunnet finde sted. Tak for forbøn. Som tidligere meddelt, tilbyder menighedens forbønsteam fra 2018 forbøn i forbindelse med gudstjenesten. Spejderne: Fra spejderne siger Søren Jacobsen at der er en meget stabil spejderflok på 10 spejdere. Det er ikke mange, men spejderne kæmper for at blive flere. Der forsøges med forskellige tiltag, som gerne skulle promovere spejderne. Bl.a. har spejderne i løbet af december solgt småkager, bagt snobrød og lavet juledekorationer på torvet i Sæby. Søren siger videre: ”Vi har en flok store spejdere som får mere og mere lederansvar. ”Fra menighedsrådet opmuntrer vi til at bede om at spejderkredsen må vokse til gavn for de unge mennesker, der igennem det fantastiske spejderarbejde også kommer i kontakt med evangeliet. Gospelkoret:  Gospelkoret holdt en forrygende julegospelgudstjeneste på Sæbygårdvej d. 3. december i en fyldt kirkesal. Publikum blev opmuntret til at møde op til den første øvelse i det nye år, som er onsdag d. 10. januar 2018 kl. 19. Gospelkoret har også holdt koncert i Frederikshavn Arrest og i Frederikshavn Baptistkirke. Børnecafé: Vi har 3 trofaste børn der kommer hver uge, og vi laver lektier og hygger med eftermiddagsmad. Vi har haft kreative aktiviteter op til jul, og de har været meget aktive og trofaste. Koret er sat lidt på standby, vi ville gerne ha nogle flere børn med, også for at gøre det lidt mere spændende når der skal synges. Vi holder ekstra åbent i vinterferien: Det bliver både tirsdag og torsdag. Der håber vi at der er nogle voksne, forældre og bedsteforældre som har lyst til at komme og se hvad der foregår.
Cafe Kit: Vi har nu siden august haft mulighed til at spise sammen i caféen i kirken næsten hver torsdag, hvor Kit fremtryller de lækreste retter. Dette fortsætter også i det nye år, og her er alle velkommen kl. 17.30. Børn spiser gratis og voksne betaler kun 30 kr. Det kræver ingen tilmelding. Onsdagscafé: Det er hyggeligt at mødes uformelt, og her er mulighed for den gode samtale over formiddagskaffen. Typisk er vi 8-10 stykker, men vi vil gerne være flere. Vi bestræber os på at skabe nye kontakter med alle de FOF kursister som er i huset fra 9.30 til 11.30, og som vi serverer formiddagskaffe til. Aktuelt i 1. kvartal 2018 Fællesspisning Da vi nu har Café Kit de fleste torsdage, har Gudstjenesteudvalget besluttet at vi fremover vil have fælles frokost i kirken en gang i kvartalet, i stedet for fælles frokost i hjemmene. Ved fælles frokost i kirken, tager vi hver en ret med som sættes på fælles tag selv bord. Der er vand i kander, vil man have noget andet at drikke, tages det med hjemmefra. Den første fælles frokost efter det nye koncept, er søndag d. 11. februar. Undervisningsaftner Mandag d. 12. februar starter et nyt, spændende tilbud til alle medlemmer i Sæby Baptistkirke. Underviserne Solveig Ørvad og Kirsten Thomsen opfordrer: Kom og vær nysgerrig på dig selv og andre og være med til at opfylde menighedens visioner: Kom og få muligheden for, at finde ud af hvordan DU kan bidrage til, at menighedens visioner kan opfyldes. Jesus ønsker, at vi skal være en menighed, skabt med forskellige evner og muligheder. Det kan vi se rigdommen i og udnytte, hvis vi øver os i ikke hele tiden at sammenligne os med andre og ønske, at vi var anderledes, end vi er. Gud har en tanke med mangfoldigheden, den er en rigdom. Lad os med frimodighed være os selv i det kristne fællesskab og bruge os selv med de evner og resurser, Gud har givet os. Det har fællesskabet gavn af. Gud plan med menigheden er at vi skal: "Gå ud i alverden og prædike evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses." Tidspunkt: mandage kl. 19.30 – 21.00 Mailkorrespondance Hvis du ønsker at modtage mail om arrangementer, herunder nyhedsbrev og program, så send en mail til Solveig Ørvad, solkal(at)online.no
Sæby Baptistkirke
NYHEDSBREV   1. kvartal 2018 - Sæby Baptistkirke Kære alle Menighedsrådet: Vi fra menighedsrådet vil gerne ønske jer alle et velsignet nytår. Vi beder om at 2018 må være et år der bliver til glæde såvel i hjemmene som i vor menighed. Glæden i Herren er jeres styrke! (Neh. 8.10) Samtidigt vil vi takke for alle de anledninger vi har haft sammen i det år der er gået. Tak for opmuntring til menighedsrådet. Tak til alle jer der har medvirket til at de opgaver vi har planlagt, har kunnet finde sted. Tak for forbøn. Som tidligere meddelt, tilbyder menighedens forbønsteam fra 2018 forbøn i forbindelse med gudstjenesten. Spejderne: Fra spejderne siger Søren Jacobsen at der er en meget stabil spejderflok på 10 spejdere. Det er ikke mange, men spejderne kæmper for at blive flere. Der forsøges med forskellige tiltag, som gerne skulle promovere spejderne. Bl.a. har spejderne i løbet af december solgt småkager, bagt snobrød og lavet juledekorationer på torvet i Sæby. Søren siger videre: ”Vi har en flok store spejdere som får mere og mere lederansvar. ”Fra menighedsrådet opmuntrer vi til at bede om at spejderkredsen må vokse til gavn for de unge mennesker, der igennem det fantastiske spejderarbejde også kommer i kontakt med evangeliet. Gospelkoret:  Gospelkoret holdt en forrygende julegospelgudstjeneste på Sæbygårdvej d. 3. december i en fyldt kirkesal. Publikum blev opmuntret til at møde op til den første øvelse i det nye år, som er onsdag d. 10. januar 2018 kl. 19. Gospelkoret har også holdt koncert i Frederikshavn Arrest og i Frederikshavn Baptistkirke. Børnecafé: Vi har 3 trofaste børn der kommer hver uge, og vi laver lektier og hygger med eftermiddagsmad. Vi har haft kreative aktiviteter op til jul, og de har været meget aktive og trofaste. Koret er sat lidt på standby, vi ville gerne ha nogle flere børn med, også for at gøre det lidt mere spændende når der skal synges. Vi holder ekstra åbent i vinterferien: Det bliver både tirsdag og torsdag. Der håber vi at der er nogle voksne, forældre og bedsteforældre som har lyst til at komme og se hvad der foregår.
Cafe Kit: Vi har nu siden august haft mulighed til at spise sammen i caféen i kirken næsten hver torsdag, hvor Kit fremtryller de lækreste retter. Dette fortsætter også i det nye år, og her er alle velkommen kl. 17.30. Børn spiser gratis og voksne betaler kun 30 kr. Det kræver ingen tilmelding. Onsdagscafé: Det er hyggeligt at mødes uformelt, og her er mulighed for den gode samtale over formiddagskaffen. Typisk er vi 8-10 stykker, men vi vil gerne være flere. Vi bestræber os på at skabe nye kontakter med alle de FOF kursister som er i huset fra 9.30 til 11.30, og som vi serverer formiddagskaffe til. Aktuelt i 1. kvartal 2018 Fællesspisning Da vi nu har Café Kit de fleste torsdage, har Gudstjenesteudvalget besluttet at vi fremover vil have fælles frokost i kirken en gang i kvartalet, i stedet for fælles frokost i hjemmene. Ved fælles frokost i kirken, tager vi hver en ret med som sættes på fælles tag selv bord. Der er vand i kander, vil man have noget andet at drikke, tages det med hjemmefra. Den første fælles frokost efter det nye koncept, er søndag d. 11. februar. Undervisningsaftner Mandag d. 12. februar starter et nyt, spændende tilbud til alle medlemmer i Sæby Baptistkirke. Underviserne Solveig Ørvad og Kirsten Thomsen opfordrer: Kom og vær nysgerrig på dig selv og andre og være med til at opfylde menighedens visioner: Kom og få muligheden for, at finde ud af hvordan DU kan bidrage til, at menighedens visioner kan opfyldes. Jesus ønsker, at vi skal være en menighed, skabt med forskellige evner og muligheder. Det kan vi se rigdommen i og udnytte, hvis vi øver os i ikke hele tiden at sammenligne os med andre og ønske, at vi var anderledes, end vi er. Gud har en tanke med mangfoldigheden, den er en rigdom. Lad os med frimodighed være os selv i det kristne fællesskab og bruge os selv med de evner og resurser, Gud har givet os. Det har fællesskabet gavn af. Gud plan med menigheden er at vi skal: "Gå ud i alverden og prædike evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses." Tidspunkt: mandage kl. 19.30 – 21.00 Mailkorrespondance Hvis du ønsker at modtage mail om arrangementer, herunder nyhedsbrev og program, så send en mail til Solveig Ørvad, solkal(at)online.no